Island

země ohně a ledu

Historie Islandu

Prvními známými návštěvníky ostrova byly irští mniši na konci 8. století. Od 70. let 9. století začali ostrov kolonizovat převážně norští osadníci. V roce 930 byl na Islandu vytvořen Alting, nejstarší parlament na světě (s výjimkou krátkého období 1800-1843) působí dodnes.

Roku 982 byl Erik Rudý v Norsku a na Islandu odsouzen za dvojnásobnou vraždu na doživotí. Než aby šel do vězení, rozhodl se z Islandu utéct. Utéct směrem na západ, kde měl končit svět. Po několika měsících objevil zemi, kde se usadil. O čtyři roky později se vrátil zpět na Island a všem vyprávěl o svém novém domově. Nazýval ho Greenlandem, bohatou a úrodnou zelenou zemí, ideální k životu. Myslel si, že když zemi dá krásné jméno, nebude pak problém přesvědčit další Islanďany, aby se s ním odstěhovali. Po několika měsících odjel na západ s 25 loděmi plnými kolonistů. Jeho syn Leif se v roce 1000 vydal dál na západ a objevil Labrador, New Foundland a Novou Anglii.

Až do poloviny 13. století existovala na Islandu nezávislá republika, která se v letech 1262-64 dostala pod norskou nadvládu a v roce 1380 spolu s Norskem pod dánskou svrchovanost (Kalmarská unie). V následujících staletích Dánové obsadili většinu světských i církevních úřadů a postupně získali i silné hospodářské pozice.

Ohlas evropských buržoazních revolucí v 30. letech 19. století dal první impuls islandskému národně osvobozeneckému hnutí. Roku 1859 islandština zrovnoprávněna s dánštinou. V roce 1874 bylo rozhodování o vnitřních islandských záležitostech svěřeno Altingu, dánský král si ponechal právo veta. Vyhlášení nezávislosti Norska v roce 1905 dalo nový podnět k aktivizaci národně osvobozeneckého hnutí. 30. 11. 1918 byla podepsána dohoda s Dánskem o personální unii, Island zároveň proklamoval trvalou neutralitu.

Po nacistické okupaci Norska a Dánska obsadily Island v květnu 1940 na základě úmluvy s islandskou vládou o obraně ostrova britské jednotky, v červenci 1941 byly vystřídány americkými oddíly. Lidové referendum v květnu 1944 rozhodlo ve prospěch okamžitého zrušení dosavadního svazku s Dánskem a 17. 6. 1944 byla na Islandu vyhlášena republika.

Pro zajištění svých práv rybolovu rozšířil Island po vyhlášení nezávislosti několikrát pásmo výsostných vod v letech 1952-1975, což vedlo ke konfliktům s Velkou Británií (tzv. sleďové války a čtyřměsíční přerušení diplomatických styků v letech 1975/1976).

V roce 1980 přímou volbou zvolená prezidentka Vigdís Finnbogadóttir se stala první ženou na světě v čele státu. V parlamentních volbách v dubnu 1955 zvítězila konzervativní Strana nezávislosti, která vytvořila koalici s Stranou pokroku. V prezidentských volbách 30. 6. 1996 byl zvolen novou hlavou státu bývalý ministr financí, sociální demokrat Ólaf Regner Grímsson.

Mýty a legendy

Alfové (skřítci) jsou vedle trollů (obrů) nejvýznamnějšími nadpřirozenými bytostmi žijícími na Islandu. Islanďané tvrdí: Ne, my nevěříme na skřítky, jejich existenci však nevylučujeme.

Sbírka mytologických a hrdinských písní se jmenuje Edda.

[2, 4, 5, 7, 9, 10, 12]


Copyright © 2004 - 2010 timqui.net | Nahoru