Island

země ohně a ledu

Hospodářství

Klíčovým odvětvím je rybolov (treska, sleď) a zpracování ryb, roční úlovek činí okolo 1,5 mil. tun a Island tak zaujímá 3. místo v Evropě. Na HDP se podíl: zemědělství 1 %, průmysl 30 %, služby 62 %. Island má nejméně orné půdy a lesů v Evropě (orná půda 0 %, louky a pastviny 22 %, lesy 1 %). Islandská republika vyváží hlavně ryby a rybí konzervy (70 %), většinu výrobků denní spotřeby dováží.

První pokusy s využitím geotermální energie začaly už ve dvacátých letech - vytápění obydlí horkou vodou ze země. Dnes je to běžné všude na ostrově. Islanďané se ve vodě koupou, v zimě s ní čistí chodníky, vyrábějí elektrickou energii a pěstují všechny možné druhy zeleniny a ovoce.

Vzestup životní úrovně za posledních padesát let měl za následek explozi automobilismu. Dnes na Islandu jezdí především těžká terénní vozidla, mikrobusy a džípy všeho druhu. Do těchto nejmodernějších strojů sesedli Islanďané přímo z poníků.

Doprava

Hlavní islandskou dopravní tepnou je silnice číslo jedna. Můžete na ní obkroužit s výjimkou západních fjordů celý ostrov.

Na Islandu vlaky nejezdí. Během stavby reykjavického přístavu byla vybudována železniční trať v délce 12 km a jezdily po ní dvě lokomotivy. První stojí na podstavci v přístavu a druhá ve skanzenu.

[1, 2, 7, 12]


Copyright © 2004 - 2010 timqui.net | Nahoru